Tatrametal BAU, s.r.o.

tatra

História spoločnosti TATRAMETAL siaha do obdobia v roku 1991, keď súčasný majiteľ začal podnikať ako fyzická osoba v obore antikoróznej ochrany. V roku 1992 založil v Poprade prvú obchodnú spoločnosť pod názvom TATRAMETAL, s.r.o.. Počas siedmich rokov až do roku 1999 spolu s ďalšími spoločníkmi založil niekoľko sesterských firiem na Slovensku (Košice, Poprad, Martin) i v zahraničí (Česká republika a Poľsko). V roku 1999 však došlo k prerozdeleniu vlastníckych vzťahov v jednotlivých sesterských spoločnostiach a od roku 1999 je spoločnosť TATRAMETAL spol. s r.o. Košice vlastnená len jedným spoločníkom, ktorej vlastné imanie spoločnosti dnes presahuje sumu 300.000 €. V roku 2010 sme rozšírili činnosť firmy aj o oblasť staviteľstva (HSV a PSV) a založili firmu TATRAMETAL BAU, s.r.o. zameranú prevažne na túto oblasť. 

 Pri aplikácii moderných stavebných systémov využívame dlhoročné skúsenosti našich kvalifikovaných pracovníkov, ktorí pri práci používajú len kvalitné zariadenia a materiály zväčša renomovaných značiek. Našim cieľom je vždy vykonať kvalitnú prácu a dosiahnuť tak spokojnosť zákazníka. Tieto slová môžu potvrdiť naši zákazníci z chemických, strojárskych, stavebných a iných podnikov, ktorým sme pomohli vyriešiť a zrealizovať komplexnú, dekoratívnu alebo antikoróznu ochranu stavieb ako aj zákazníci požadujúci kvalitné prevedenie nových i zrekonštruovaných stavebných objektov.

POSLANIE A CIEĽ SPOLOČNOSTI TATRAMETAL BAU, S.R.O.

 

Poslaním spoločnosti TATRAMETAL BAU, S.R.O. je vybudovanie modernej, pokrokovej a stabilnej výrobno-obchodnej spoločnosti na základe týchto hodnôt:

 • budovanie interných a externých vzťahov založených na čestnosti a dôvere,
 • orientácia zameraná na maximálne uspokojenie potrieb zákazníka, poskytovanie zodpovedajúcej hodnoty za jeho peniaze,
 • získavanie a udržiavanie dobrého mena, založeného nadštandartnej kvalite obsluhy, ponúkaných služieb a tovarov,
 • vysoká odborná a osobná úroveň pracovníkov, a tým aj služieb nimi poskytovaných,
 •  trvalé zlepšovanie kvality služieb a funkčnosti výrobkov,
 • čo najrýchlejšie plnenie požiadaviek zákazníkov,
 • konkurenčný boj - tvrdý ale čestný,
 •  vysoká adaptabilita a pružnosť reakcie na zmeny podnikateľského prostredia,
 • udržiavanie najnovších trendov vo vývoji produktov a služieb,
 • inovácia, nekonvenčnosť a kreativita práce,
 • orientácia spoločnosti na sebarealizáciu a sebauspokojenie všetkých pracovníkov,
 • chápanie potrieb kolegov a ochota vychádzať im v ústrety, spolupráca s nimi pri plnení spoločných cieľov,
 • zabezpečovanie trvalej informovanosti spolupracovníkov a úsilie o to, aby sprostredkúvali informácie ďalej,
 • podporovanie otvorenej výmeny názorov u všetkých členov spoločnosti,
 • spravodlivé a úctivé zaobchádzanie s každým pracovníkom, zabezpečovanie odmeny a pracovných podmienok, ktoré mu prislúchajú,
 • povzbudzovanie a podporovanie pocitu hrdosti pracovníkov na vlastnú spoločnosť a jej výsledky,
 • podporovanie sebaúcty a hrdosti na osobné a tímové úspechy, diferencovanie úspechov a ich spravodlivé odmeňovanie,
 • poskytovanie rovnakých príležitostí a možností uplatnenia každému pracovníkovi,
 • korektné správanie sa k dodávateľom, a s tým súvisiace zabezpečovanie kvality a spoľahlivosti dodávok.

 

 

Tieto hodnoty nech nás celú cestu sprevádzajú pri vytváraní špecifického autonómneho charakteru, firemnej kultúry, značky a dobrého mena spoločnosti TATRAMETAL BAU, S.R.O..

 

V Košiciach 01.01.2011

                                                                                             Peter Perháč, MBA

konateľ spoločnosti

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates